சீயோன் சபை ஒழுங்குகள்

வாருங்கள் ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள்

பரிசுத்த ஆராதனை

ஞாயிறு காலை 9 மணிக்கு

வாலிபர் கூடுகை

ஞாயிறு காலை 11:30 மணிக்கு

சகோதரிகள் ஜெபம்

செவ்வாய் காலை 10:30 மணிக்கு

வேதபாட வகுப்பு

புதன் மாலை 7 மணிக்கு

சகோதரிகள் ஜெபம் வெள்ளி

காலை 10:30 மணிக்கு

வாலிபர் உபவாச கூடுகை

சனி காலை 10 மணிக்கு

காத்திருப்புக் கூட்டம்

சனி மாலை 7 மணிக்கு

திருவிருந்து ஆராதனை

பிரதி மாதம் முதல் ஞாயிறு

ஸ்தோத்திர ஆராதனை

பிரதி மாதம் முதல் தேதி அதிகாலை 4:30 மணிக்கு

Contact

You can Contact us on this given below Address.

Our Address

Zion Church Poonamallee
27/37, James Main St,
Poonamallee, Chennai-600056

Call Us

044 2627 4745

Loading
Your message has been sent. Thank you!